Aşı Üretim Tesisleri

Aşı Üretim Tesisleri:

Aşı üretiminde faydalanılan klasik metotların yanı sıra, sürekli ilerleyen teknoloji ile birlikte, aşı üretimi esnasında, üretim sonrasında gerçekleştirilen kontrollerde de oldukça fazla yol kat edilmiştir. Aşı üretimi, üzerinde dikkatle ve bilinçle çalışılması gereken bir husustur. Son yıllarda bu tür hassas aşı üretim tesislerine sahip olmak bile tek başına çok önemli ve kritik bir konu haline gelmeye başlamıştır. Aşı üretimi için yapılan Ar & Ge harcamaları kadar, üretim yapılan tesisin maliyetleri de yeni gelişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen üreticileri oldukça zorlamaktadır. Mevcut GMP kural ve direktiflerinin hatalı olarak yorumlanması sonucu kaybedilen zaman, efor, işgücünün yanısıra yetkili otoriteden gerekli izinleri alabilmek için harcanan zaman, işgücü maliyetleri, beklenen, hesaplanan, öngörülenden daha pahalı tesislerin kurulması anlamına gelmektedir. GMP koşullarına uygun Aşı Üretim tesisi dizayn ederek üretim yapabilir duruma gelebilmek için uygun tasarım çözümleri, ürün ve prosesler hakkında bilimsel anlayışa ve risk odaklı yaklaşımlar sunulabilmesine bağlıdır.