Depolama & Dağıtım

İlaç ve Biyoteknoloji ürünlerinin depolandığı ve dağıtımlarının yapıldığı depo alanları yangın, deprem, sel, heyelan, uygun olmayan hava koşulları vb. olumsuz etkenlerden kaynaklanacak riskleri en aza indirgeyecek metotlarla tasarlanmalı ve hizmete alınmalıdır. Ayrıca mevcut taşıma altyapısı en efektif olarak kullanılarak hedef kitle olan son kullanıcıya kaliteli, zamanında tıbbi ilaç ürünü sevkiyatı yapılabilecek konumda yer almalıdır. Depo alanlarında herhangi bir kontaminasyon ya da karışma riskini ortadan kaldırmak için muhafaza ve sevkiyat işlemleri malzeme, konteyner, kapak, ambalaj ve etiketleme prosesleri ve akışlarının doğru olarak tasarlanması gerekmektedir. İlaç ve Biyoteknoloji ürünleri, ruhsatlandırma gerekliliklerine ve ambalajlarında belirtilen saklama ve sevkiyat koşullarına göre, güvenlik, etkinlik, saflık ve kalitesi zarar görmeyecek olan uygun nem, sıcaklık ve aydınlatma koşullarda bulunması bir zorunluluktur.