Radyofarmasotikler

SPECT ve PET son yıllarda olağan üstü boyutlarda büyüme kaydetmiş ve kanser ve bazı metabolik hastalıklarının evreleme ve değerlendirilmesinde vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemi olmuştur. Bir çok ülkede gerek hastanelerin bünyesinde gerekse bağımsız olarak sayısız PET merkezi faaliyete geçmiştir. Radyofarmasötiklerin üretimi, kalite kontrolü, depolanması, satışa sunulması özellikle GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve GRP (İyi Radyofarmasötik Uygulamaları) kural ve yönetmeliklerinin doğru ve etkin uygulanması ile mümkündür. Radyofarmasötik ürün gerekli tüm kalite spesifikasyonlarını karşılamalı ve insan kullanımı için güvenli olmalıdır. Quality Academia olarak müşterilerimize anahtar teslim radyofarmasötik tesis kurulumu, GMP Sistem kurulumu, Ruhsatlandırma vb. hizmeti sunmaktan ötürü son derece mutluyuz.