3. Taraf Depolama & Lojistik Servis Sağlayıcısı Denetimleri

3. Taraf Depolama & Lojistik Servis Sağlayıcısı denetimleri için entegre tedarik zincirinin müşterimiz için ne anlama geldiğini bilerek ve her zaman birinci ve en önemli önceliğimiz olarak değerlendirerek;

 • FDA Yönetmelikleri, Kılavuzları
 • Avrupa Direktifleri
 • EudraLex Kılavuzları
 • WHO Kılavuzları
 • MHRA Kılavuzları
 • PIC/S kılavuzları

kullanıyoruz.

Başarılı bir 3. Taraf Depolama & Lojistik Servis Sağlayıcısı denetiminin risk odaklı olarak planlanması gerekmektedir. GDP denetimi öncesi müşterilerimiz ile bir araya gelerek;

 • Denetim gerçekleştireceğimiz 3. Taraf Depolama & Lojistik Servis Sağlayıcısı merkezlerde olası riskler ve yönetilebilirlik değerlendirilir
 • 3. Taraf Depolama & Lojistik Servis Sağlayıcısı risk profili çıkartılır
 • Risk bileşenleri sıra ile değerlendirilir
 • Bileşenler sınıflandırılarak kategorize edilir
 • Üretim, Teknoloji, Kapasite, vb. parametreler gözden geçirilir
 • Denetim gün sayısı ve denetçiler belirlenir
 • Denetim gerçekleştirilir ve raporlanır.

3. Taraf Depolama & Lojistik Servis sağlayıcısı denetimlerinde mutlaka gözden geçirdiğimiz kriterler arasında;

 • Lokasyon
 • Ekipman
 • Personel
 • Bilgi İşlem
 • Esneklik
 • İletişim Yeteneği
 • Kalifikasyon-Validasyon
 • Performas Geçmişi
 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Yerel ve Uluslararası Yönetmelik ve Kılavuzlara Uyum
 • Fiyatlandırma

başta gelmektedir.

3. TARAF DEPOLAMA & SERVİS SAĞLAYICI DENETİMİ TALEP EDİNİZ 


Güvenlik Kodu* captcha