API

İlaç Etken Maddesi (Active Pharmaceutical Ingredient) üreticisi, tedarikçisini denetlemek için entegre tedarik zincirinin müşterimiz için ne anlama geldiğini bilerek ve her zaman birinci ve en önemli önceliğimiz olarak değerlendirerek;

 • ICH Kılavuzları (AB, Japonya, ABD)
 • FDA Yönetmelikleri, Kılavuzları
 • Avrupa Direktifleri
 • EudraLex Kılavuzları
 • WHO Kılavuzları
 • MHRA Kılavuzları
 • PIC/S Kılavuzları

vb. kullanıyoruz.

Başarılı bir API denetiminin risk odaklı olarak planlanması gerekmektedir. API denetimi öncesi müşterilerimiz ile bir araya gelerek;

 • API Tedarikçisi-Üreticisindeki olası riskler ve yönetilebilirlik değerlendirilir
 • API Tedarikçisi-Üreticisinin risk profili çıkartılır
 • Risk bileşenleri sıra ile değerlendirilir
 • Bileşenler sınıflandırılarak kategorize edilir
 • Üretim, Teknoloji, Kapasite, vb. parametreler gözden geçirilir
 • Denetim gün sayısı ve denetçiler belirlenir
 • Denetim gerçekleştirilir ve raporlanır.

API DENETİMİ TALEP EDİNİZ


Güvenlik Kodu* captcha