Bitmiş Ürün

Bitmiş Ürün üreticisini denetlemek için entegre tedarik zincirinin müşterimiz için ne anlama geldiğini bilerek ve her zaman birinci ve en önemli önceliğimiz olarak değerlendirerek;

 • T.C. S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu GMP Kılavuzları
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Tıbbi Ürünler için GMP Kılavuzları
 • FDA Yönetmelikleri, Kılavuzları
 • Avrupa Direktifleri
 • EudraLex Kılavuzları
 • WHO Kılavuzları
 • MHRA Kılavuzları
 • PIC/S kılavuzları

kullanıyoruz.

Başarılı bir Bitmiş Ürün üreticisini denetiminin risk odaklı olarak planlanması gerekmektedir. Bitmiş Ürün üreticisini denetimi öncesi müşterilerimiz ile bir araya gelerek;

 • Bitmiş Ürün Üreticisindeki olası riskler ve yönetilebilirlikler değerlendirilir
 • Bitmiş Ürün Üreticisinin risk profili çıkartılır
 • Risk bileşenleri sıra ile değerlendirilir
 • Bileşenler sınıflandırılarak kategorize edilir
 • Üretim, Teknoloji, Kapasite, vb. parametreler gözden geçirilir
 • Denetim gün sayısı ve denetçiler belirlenir
 • Denetim gerçekleştirilr ve raporlanır.

BİTMİŞ ÜRÜN DENETİMİ TALEP DİNİZ 


Güvenlik Kodu* captcha