Eksipiyan

İlaç Yardımcı Maddesi (Eksipiyan) üreticisi, tedarikçisini denetlemek için entegre tedarik zincirinin müşterimiz için ne anlama geldiğini bilerek ve her zaman birinci ve en önemli önceliğimiz olarak değerlendirerek;

 • FDA Yönetmelikleri, Kılavuzları
 • Avrupa Direktifleri
 • Excipact Kılavuzu
 • EudraLex Kılavuzları
 • WHO Kılavuzları
 • MHRA Kılavuzları
 • PIC/S kılavuzları

kullanıyoruz.

Başarılı bir Eksipiyan denetiminin risk odaklı olarak planlanması gerekmektedir. Eksipiyan denetimi öncesi müşterilerimiz ile bir araya gelerek;

 • Eksipiyan Tedarikçisi-Üreticisindeki olası riskler ve yönetilebilirlik değerlendirilir
 • Eksipiyan Tedarikçisi-Üreticisinin risk profili çıkartılır
 • Risk bileşenleri sıra ile değerlendirilir
 • Bileşenler sınıflandırılarak kategorize edilir
 • Üretim, Teknoloji, Kapasite, vb. parametreler gözden geçirilir
 • Denetim gün sayısı ve denetçiler belirlenir
 • Denetim gerçekleştirilir ve raporlanır.

EKSİPİYAN DENETİMİ TALEP EDİNİZ 


Güvenlik Kodu* captcha