Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi

Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi üreticisi, tedarikçisini denetlemek için entegre tedarik zincirinin müşterimiz için ne anlama geldiğini bilerek ve her zaman birinci ve en önemli önceliğimiz olarak değerlendirerek;

 • FDA Yönetmelikleri, Kılavuzları
 • Avrupa Direktifleri
 • ISO 9001, 13485, 15378, PS 9000 Kılavuzları
 • EudraLex Kılavuzları
 • WHO Kılavuzları
 • MHRA Kılavuzları
 • PIC/S kılavuzları

kullanıyoruz.

Başarılı bir Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi denetiminin risk odaklı olarak planlanması gerekmektedir. Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi denetimi öncesi müşterilerimiz ile bir araya gelerek;

 • Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi Tedarikçisi-Üreticisindeki olası riskler ve yönetilebilirlikler değerlendirilir
 • Primer & Sekonder Ambalaj Malzemesi Tedarikçisi-Üreticisinin risk profili çıkartılır
 • Risk bileşenleri sıra ile değerlendirilir
 • Bileşenler sınıflandırılarak kategorize edilir
 • Üretim, Teknoloji, Kapasite, vb. parametreler gözden geçirilir
 • Denetim gün sayısı ve denetçiler belirlenir
 • Denetim gerçekleştirilir ve raporlanır.

PRİMER & SEKONDER AMBALAJ MALZEME DENETİMİ TALEP EDİNİZ 


Güvenlik Kodu* captcha