Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

 • Bu etkinlik geçti.

İlaç & Biyoteknoloji Endüstrileri İçin Exemplar Global Onaylı GMP Lead Auditor

10 Kasım 2022 - 11 Kasım 2022

1.500USD

Hemen Kayıt Ol

17

https://www.qualityacademia.com/gizlilik/
Tribe Loading Animation Image

Sizlerden gelen taleplere göre eğitim içeriğimizi genişlettik. Yeni yayımlanan TİTCK GDP Kılavuzu, AB GMP Ek 1, Aşı, mAb, Kan Ürünleri, Radyofarmasötik, Medikal Gaz Üretim tesisleri denetimlerini ekledik.

AYRICA GÜNCELLENEN AB VE PIC/S GMP KILAVUZU EK:1 SORU LİSTESİ

FDA BİLGİSAYAR YAZILIMI GÜVENCESİ, FDA PENİSİLİN OLMAYAN BETA LAKTAM İLAÇLAR

EĞİTİM ŞİMDİ DAHA KAPSAMLI!!!

Denetimleri bir GMP – Good Manufacturing Practices (İyi İmalat Uygulamaları) zorunluluğu olduğu için yaptığımız gerçeğinden ne yazık ki kaçamayız. Aslında gerçek problemimiz, ne kadar denetim gerçekleştirirsek o kadar yönetmelik ve kanunlara uyacağımız düşüncesine inanıyor olmamızdır. Oysa GMP tüm operasyonlarımızın güvence altında olduğunu kanıtlamamızı sağlayan denetimlerin mutlaka gerçekleştirilmesinden bahsetmektedir.

* Kontratlı Üretim ve / veya Analiz mi yaptırıyorsunuz?

* Ürünlerinizi yurt dışından bulk olarak getirerek mi ambalajlıyorsunuz?

* Başka ilaç firmaları için kontratlı üretim mi yapıyorsunuz?

* Portföyünüzde yer alan ihracat yaptığınız ülkelerin sayısını arttırmak mı istiyorsunuz?

* İlaç Üretimi için en önemli bileşenler olan İlaç Etkin Maddesi (API), Yardımcı Madde (Eksipiyan), Primer & Sekonder Ambalaj Malzemeleri Üretici ve / veya Tedarikçilerini kontrol altında tutmak ve kalifiye etmek mi istiyorsunuz?

* Başka alanlarda iş geliştirmek mi istiyorsunuz?

* T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) dışında Tarım ve Orman Bakanlığı, MHRA, FDA, PIC/S ya da başka bir otorite denetimlerine hazırlanmak ve bulgusuz mu atlatmak istiyorsunuz?

* TİTCK gibi PIC/S adlı kuruluşa üye bir sağlık otoritesi denetçisi misiniz?

Yanıtlarınızın çoğunluğunun “Evet” olduğunu biliyoruz. Tüm bu sorumluluklarınızı eksiksiz ve başarılı olarak yerine getirebilmeniz yaşadığınız tüm denetimlerde göstereceğiniz performans ile doğrudan ilişkilidir. İyi bir denetim geçirebilmeniz GMP ve Farmasötik Kalite Yönetim Sistemlerine hakim üstün yetenekli GMP Baş Denetçileriniz sayesinde gerçekleşebilir. GMP denetim mekanizması performans ölçümlerinde en önemli kriteridir ve sahip olduğunuz Farmasötik Kalite Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi için altın değerinde bir fırsat niteliğindedir.

GMP sayesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin etkinliğini, kalitesini ve güvenliğini ön planda tutarız. Ancak günümüzün rekabetçi pazarında ilaç firmaları iş başarısı, müşteri odaklı yaklaşımlar ve geliştirilmiş, iyileştirilmiş süreç performansları konularını dah fazla önemser oldular. Farmasötik Kalite Yönetim Sistemlerinin başarılı olabilmesinde en kritik nokta GMP Denetimleri ve bu denetimleri gerçekleştiren siz GMP Baş Denetçilersiniz. Başarılı bir Baş Denetçi GMPʼye uyumlu denetim gerçekleştirirken aynı zamanda, kuruluşunun tüm süreçlerini dikkate alarak gelişim fırsatları olan alanları da ortaya çıkartabilmelidir.

Bu eğitimin formatı günümüzde İlaç firmalarında GMP Denetimi gerçekleştirirken aynı zamanda gerçek performans artışının olabileceği fırsatları da keşfedebilecek GMP Baş Denetçileri yaratabilmektir. Günümüzün iş dünyasında her iki özelliğe sahip denetçilerinizin olması kuruluşunuzun yerinde saymadan, pazardan kopmadan rekabet edebilmesi için çok önemli bir boşluğu dolduracaktır. Sertifikalı GMP Baş Denetçileri istihdam eden İlaç Firmaları gerek GMP İç Denetimleri ve Müşteri Denetimleri gerekse Tedarikçi ve Sağlık Otoritesi denetimlerine tam hazırlanmanızı sağlayacak en kilit göreve sahip çalışanınızdır. Bu eğitim sayesinde gerçek katma değerin nasıl sağlanacağını öğrenirken, süreçlerinizin performansını yükseltmeyi aynı zamanda GMP uyumlu denetimleri bir takım vaz geçilmez kriterleri gözeterek nasıl yapmanız gerektiği bilgisine sahip olacaksınız.

Konu anlatımlarından sonra Senaryo Çalışmaları ile GMP bilginiz en üst seviyeye çıkacaktır. Eğitim sunumunun yanısıra, yaklaşık 700 soru içeren GMP & GDP Denetim Soru Listesi ve Veri Bütünlüğü Denetimi Soru Listesinin bulunduğu BONUS dokümanlar da armağan edilecektir.

Eğitimimiz, interaktif uygulamalar, senaryo çalışmaları, rol play ile zenginleştirilmiş bir içeriğe sahiptir.

EĞİTİM PROGRAMININ AVANTAJLARI

 • Kurumsal verimlilik ve etkin sürekli iyileştirme
 • Şirket içi Kurumsal ve Kalite Güvence hedeflerine ulaşılması
 • Güncellenen ve giderek ağırlaşan AB, PIC /S, TİTCK ve FDA yönetmeliklerine uyumluluğun artışı
 • Şirketinizin Farmasötik Kalite Standartlarının ve Kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi
 • Etkin risk yönetimi ile risk ve proses odaklı denetim gerçekleştirilmesi
 • Firma içi GMP Denetimlerinin etkin yönetimi
 • Müşteri, Tedarikçi ve Sağlık Otoritesi denetimlerinin etkin yönetimi
 • Şirketinizin Farmasötik Kalite Yönetim Sistemlerinin entegrasyonu
 • Sağlık otoritesi müfettişlerinin güncel konu başlıkları sayesinde bilgilerini taze tutmalalarının sağlanması
 • PIC/S adlı kuruluşa üye olan ülkelerin bugün 54 adet olan sağlık otoriteleri müfettişlerinin sürekli gelişimi
 • PIC/S Üyesi ülkelerde tıbbi ilaç ürünü üreten, pazarlayan, depolayan, dağıtan firma çalışanlarının bir araya gelebileceği, network oluşturabileceği uluslararası bir platform fırsatı

KATILIMCILARIN ÖĞRENECEKLERİ BAŞLIKLARDAN BİR KAÇI…

 • Üst Yönetimin GMP Denetimlerine bakışı
 • Denetim yaparken kuruluşa katma değer nasıl sağlanır?
 • Kurumunuzda farmasötik kalite yönetim sistemleri nasıl uygulanır?
 • Denetçilerde bulunması gereken özellikler nelerdir?
 • Etkili ve verimli denetimler nasıl planlanır, duyurulur, gerçekleştirilir ve raporlanır?
 • Sınırlı denetim kaynaklarının kullanımı nasıl en üst düzeye çıkartılır?
 • Denetimlerde Kültürel farklılıkların üstesinden nasıl gelinir?
 • Dil problemleri nasıl aşılır?
 • FDA’nın Farmasötik Kalite Yönetim Sistem Modeli ve ICH Q8, 9, 10, 11, 12 ve diğerleri
 • İlaç Etkin Maddesi Üreticisi / Tedarikçisi nasıl denetlenir?
 • Yardımcı Madde Üreticisi / Tedarikçisi nasıl denetlenir?
 • Ambalaj Malzemesi Üreticisi / Tedarikçisi nasıl denetlenir?
 • Steril Alanlar nasıl denetlenir?
 • Laboratuvarlar nasıl denetlenir?
 • Biyoteknoloji Tesisleri nasıl denetlenir?
 • Bilgisayarlı Sistemler ve Veri Bütünlüğü nasıl denetlenir?
 • Yardımcı tesisler (HVAC, Su, Gaz, Buhar vb.) nasıl denetlenir?
 • Form 482, 483, Uyarı mektupları nedir, nasıl yanıtlanır?
 • Denetimde proses ve risk odaklı yaklaşım nasıl benimsenmelidir?
 • Denetim kontrol listesi nasıl geliştirilir?
 • Önemli risk alanlarına odaklanma nasıl sağlanır?
 • İş ve Farmasötik Kalite Yönetim Sistemleri nasıl entegre edilir?
 • ISO 9001 GMP Kalite Yönetimi ilkelerini nasıl geliştirebilir?

Eğitim Programımız her hafta 2 gün olmak üzere toplam 6 gün sürecektir.

Eğitimimizin

I. Kısmı 10.11.2022- 11.11.2022

II. Kısmı 17.11.2022- 18.11.2022

III. Kısmı 24,11.2022- 25.11.2022

tarihleri arasında “ONLINE” olarak sunulacaktır. Firmamız ve Eğitmenimiz Mustafa EDİK, Exemplar Global tarafından “Eğitici Kuruluş ve Eğitmen” olarak “Akredite Edilmiştir” 

 1. GÜN (10.11.2022)

08:45 – 09:00  Hoşgeldiniz / Tanışma

09:00 – 09:15  Eğitim Hakkında

09:15-09:45 T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Yöneticisi – Davet Edildi

Konu Başlıkları (Süre: 30 dk)

 • PIC/S üyeliğine giden yol, PIC/S Türkiye’de yerleşik İlaç, Biyoteknoloji firmalarına ne getiriyor?
 • TİTCK’nun ev sahipliği yapacağı PIC/S toplantı, kongre, seminer planları
 • Covid-19 Pandemisinde TİTCK’nun GMP Denetimlerine yaklaşımları, uzaktan denetimler
 • TİTCK’nun GMP Denetimleri için gelecekteki beklentileri
 • Yeni yayımlanan GDP Kılavuzunun adaptasyon süreçleri

09:45-10:30 T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Baş Müfettiş/ Müfettiş – Davet Edildi

Konu Başlıkları (Süre: 45 dk)

 • PIC/S denetimlerinin diğer sağlık otorite denetimlerinden farkları, benzerlikleri
 • Risk odaklı GMP Denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • AB GMP Ek 1: Steril Tıbbi Ürünlerin İmalatı ve Steril Üretimlerde paradigma kayması
 • En fazla karşılaşılan Uluslararası denetim kısıtları (Kültür, Dil, Davranış) bariyerleri ve aşma yolları
 • GMP denetimlerinde son yıllarda en çok karşılaşılan bulgular

10:30-10:45 Ara

10:45-11:30 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkilisi- Davet Edildi

Konu Başlıkları (Süre: 45 dk)

 • Veteriner Tıbbi Ürün GMP kılavuzları
 • Veteriner Tıbbi Ürün denetimlerinde karşılaşılan kritik, major, minör bulgular
 • Risk odaklı GMP Denetimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, Beşeri Aşı üretim tesislerinin denetimlerine ne tür katkılar sağlayabilir?
 • En fazla karşılaşılan Uluslararası denetim kısıtları (Kültür, Dil, Davranış) bariyerleri ve bu bariyerleri aşma yolları

11:30 – 12:30

Bölüm 1 Quality Academia & Exemplar Global

Bölüm 2 Kalite Tanımları ve Kalite & Maliyet & Güvenlik

Bölüm 3 ISO 9000 Serisine Giriş

Bölüm 4 Diğer Kalite Yönetim Sistemi Standartları

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:30 Bölüm 5 Kalite Modelleri

14:30 – 14:45 Ara

14:45 – 15:30 Bölüm 6 Kalite Yaklaşımları

15:30 – 16:45 Bölüm 7 ISO 9001 Nedir?

16:45 – 17:10 Gün Sonu Sınavı

17:10 1. Günün Sonu

2. GÜN (11.11.2022)

09:00 – 09:15  1. Gün Değerlendirmesi

09:15 – 10:30 Bölüm 8 Farmasötik Kalite Yönetim Sistemleri & GMP

10:30 – 10:45 Ara

10:45- 12:30 Bölüm 9 Denetim Nedir, Neden Denetim Yapılır?

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:45 Bölüm 9 Rol & Sorumluluklar

14:45 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Bölüm 9 Hazırlık & Planlama & Denetçi Seçimi – Ekip Kurma/ Açılış-Kapanış Konuşması

16:30 – 17:00 Bölüm 9 Denetimde Kanıt Bulma Metotları & Uygunsuzlukların Sınıflandırılması

17:00 – 17:20 Bölüm 9 Denetimde Raporlama & Düzeltici / Önleyici Faliyetler ve Takip Denetimleri

17:20 – 17:40 Gün Sonu Sınavı

17:40 2. Günün Sonu

3. GÜN (17.11.2022)

09:00 – 09:15  2. Gün Değerlendirmesi

09:15 – 10:30 Bölüm 9 Dokümantasyon  & Veri Bütünlüğü

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 12:30 Bölüm 9 Denetim Stratejisi (Risk Odaklı Denetimler)

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:00 Bölüm 10 Tedarikçi Denetimleri /API

Endüstride Çalışmakta olan ve GMP Denetimi Gerçekleştiren Profesyonel 1 Kişi (Davet Edildi)

Konu Başlıkları (Süre: 30 dk)

 • API Tesisleri nasıl denetlenmelidir?
 • Covid-19 Pandemisinde denetlenen taraf olarak yaşanan kısıtlar ve öneriler
 • Hindistan ve Çin’in sicilinin kötü olmasının ardındaki gerçekler
 • API Denetimlerinden kazanılan deneyim ipuçlarının genç denetçilere katkıları

14:00 – 15:30 Bölüm 10 Tedarikçi Denetimleri /Eksipiyan

15:30-15:45 Ara

15:45 – 17:00 Bölüm 10 (FDA, PIC/S, EMA, TGA, MHRA, WHO, TİTCK), 483 ve Uyarı Mektupları

17:00 – 18:00 Gün Sonu Sınavı

18:00 3. Günün Sonu

4. GÜN (18.11.2022)

09:00 – 09:15  3. Gün Değerlendirmesi

09:15 – 10:30 Bölüm 11 Tedarikçi Denetimleri / Ambalaj Malzemeleri

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 12:30 Bölüm 12 Bilgisayarlı Sistemler

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:45 Bölüm 13 Lojistik Servis Sağlayıcısı

14:45 – 15:00 Ara

15:00 – 16:00 Bölüm 14 İç Denetimler, Dokümantasyon, Laboratuvar

16:00 – 17:00 Bölüm 15  Validasyon & Ekipman Kalifikasyonu

17:00 – 17:30 Gün Sonu Sınavı

17:30 4. Günün Sonu

5. GÜN (24.11.2022)

09:00 – 09:15  4. Gün Değerlendirmesi

09:15 – 10:30 Bölüm 16 Radyofarmasötik Tesis Denetimi

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 11:30 Bölüm 16 Aşı & mAb Üretim Tesisleri Denetimleri

11:30 – 12:30 Bölüm 16 Kan & Plazma Üretim Tesisi Denetimleri

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:45 Bölüm 17 Validasyon & Ekipman Kalifikasyonu  Denetimi

14:45 – 15:00 Ara

15:00 – 16:30 Bölüm 18 Stabilite

16:30 – 16:45 Bölüm 19 OOS & OOT

16:45 – 17:15 Gün Sonu Sınavı

17:15  5. Günün Sonu

6. GÜN (25.11.2022)

09:00 – 09:15  5. Gün Değerlendirmesi

09:15 – 10:30 Bölüm 20 Yardımcı İşletmeler, Mühendislik, Yazılım Tedarikçileri, Dissolüsyon, Temiz Odalar, Çevresel İzleme

10:30 – 10:45 Ara

10:45 – 12:30 Bölüm 21 Dezenfeksiyon, Aseptik Operasyonlar, Media Fill, Steril Üretim, Sterilizasyon, Liyofilizasyon

12:30 – 13:30 Yemek Arası

13:30 – 14:45 Bölüm 22 Covid-19 ve Uzaktan Denetim, Sapma, Şikayet, Değişiklik Kontrolü, Üretim Kayıtları, Eğitim

14:45 – 15:00 Ara

15:00 – 15:45 Bölüm 23 Medikal Gaz Üretim Tesisi Denetimleri

15:45 – 16:30 Bölüm 24 Üfleme/ Dolum / Kapatma Tesisi Denetimleri

16:30 – 16:45 Bölüm 25 Son Kontroller & Katılımcı İhtiyaç Kontrolleri

16:45 – 18:15 Final Sınavı

18:15 Eğitim Sonu

Eğitimimizde Yer Alan Vaka Çalışmaları ve Rol Play

 • Validasyon & Kalifikasyon
 • Şikayetler & Geri Çekmeler
 • Tesisler ve Ekipmanlar
 • API
 • Üretim I, II
 • İç Denetim I, II
 • Ampul Üretimi

Eylül Ayı sonuna kadar kesin kayıt yaptıran müşterilerimiz, aşağıdaki  eğitime “ÜCRETSİZ” katılma hakkı kazanacaktır.

 • GMP UPDATE  

Dünyada hiçbir eğitimde bu kadar fazla BONUS sunulmuyor!..

BU FIRSAT KAÇMAZ!..

 

Eğitimimize katılan müşterilerimiz sayısız BONUS avantajından yararlanacak. 

 • ISO 9001 :2015 Denetim Soru listesi
 • MHRA Orange Guide
 • APIC, IPEC, FDA, EMA, WHO, MHRA, TGA, PIC/S vb. otorite Doküman Seti
 • Denetimi Soru Listeleri
 • API Denetimi Soru Listesi
 • Eksipiyan Denetimi Soru Listesi
 • Sorularla GMP Dokümantasyonu Kitabı
 • Bilgisayarlı Sistem ve Bulut Uygulayıcıları Denetim Soru Listesi
 • Veri Bütünlüğü Soru Listesi
 • Su Sistemleri Soru Listesi
 • Sterilizasyon Soru Listesi
 • HVAC, Buhar, Su, Gaz Sistemleri Soru Listesi
 • Denetim Plan ve Rapor Örnekleri
 • Örnek Denetim SOP
 • … ve daha bir çok doküman…

 

 

 

 

 

Mustafa Edik

 • İlaç Endüstrisinde yaklaşık 25 yıl deneyim
 • Türkiye’nin ilk ve tek IRCA Kayıtlı GMP & PQMS Baş Denetçisi
 • Kimyager, BSc (Hons) Biyofarmasötik Bilimler (Institute of Technology Ireland), exec-MBA,
 • Uluslararası İlaç Firmasında Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Denetim Bölümlerinde Yöneticilik görevlerinde bulundu
 • 4.000 saatten fazla GxP Denetiminde Lider Denetçi olarak görev aldı.
 • 2018 yılı içinde Mirus Danışmanlık Firmasını Kurdu.
 • Yerli ve Yabancı İlaç Firmalarına Kalite Yönetim Sistemleri, GMP Denetimleri, GMP Uyumu, Validasyon, Kalifikasyon, Kalite Risk Yönetimi vb. birçok konuda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir
 • Bugüne kadar yaklaşık 7.500 kişiye GxP konularında çeşitli eğitimler hazırladı ve sundu.
 • Quality Academia Eğitim & Danışmanlık Firması adına T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK, Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkililerine Denetim eğitimleri hazırladı, sundu ve sertifikalı denetçi ünvanı verdi.
 • Quality Academia Eğitim & Danışmanlık Firması adına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda GMP Baş Danışmanı ve Denetçisi olarak çalıştı. T.C. S.B. TİTCK’ndan 5 Radyofarmasötik ürün için GMP Belgesi ve Üretim Yeri İznini alan ekibe danışmanlık yaptı.
 • Quality Academia Eğitim & Danışmanlık Firması adına onlarca proje yönetti,
 • Quality Academia Eğitim & Danışmanlık Firması adına yerli ve yabancı müşterilerin Denetim, Kalite Operasyonları, Eğitim, Depo ve Dağıtım süreçlerini optimize etti.
 • 100’den fazla Mühendis, Kalite Uzmanı, Teknik Personel kadrosunu yönetti.
 • Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Üreticileri Ağı’na (dcvmn) Türkiye’den seçilen ilk danışman oldu.
 • “Sorularla GMP Dokümantasyonu” adlı bir kitabı bulunmaktadır.
 • PDA tarafından yayımlanan “Good Distribution Practice: A Handbook for Healthcare Manufacturers and Suppliers, Volume 1” adlı kitapta “GDP in Turkey” bölümünü yazdı.
 • 2022 yılı içinde iki adet kitabı PDA ve T & F  tarafından  yayımlayacaktır.

Ayrıca Steril, Non-Steril Üretim Tesislerine;

 • GXP
 • PIC/S, FDA, TGA, MHRA vb. Denetimlere Hazırlık
 • FDA & EMA Yaklaşımı ile Proses Validasyonu
 • Temizlik Validasyonu
 • Analitik Metot Validasyonu
 • Bilgisayarlı Sistem Validasyonu
 • Kalifikasyon & Kalibrasyon
 • Kalite Geliştirme Metotları & Kalite Maliyetleri Azaltma
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Kalite Risk Yönetimi
 • Problem Çözme & Kök Neden Analizi
 • İnsan Hatası
 • GMP / GDP / Denetimleri
 • Bilgi Güvenliği ve Data Integrity (Veri Bütünlüğü)
 • Afet Kurtarma ve İş Sürekliliği
 • OOS/ OOT, Sapmalar, Düzeltici & Önleyici Faaliyetler, 140‘dan fazla konuda Danışmanlık, Denetim ve Eğitim faaliyetleri ile hizmet sunmaktadır.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Yöneticisi – Davet Edildi
 • T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Baş Müfettiş/ Müfettiş – Davet Edildi
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Yetkilisi- Davet Edildi
 • Endüstride Çalışmakta olan ve GMP Denetimi Gerçekleştiren Profesyonel 1 Kişi (Davet Edildi)

HANGİ PERSONEL?

 • GMP Uyum
 • Kalite Güvence & Kalite Kontrol
 • Validasyon
 • Stabilite
 • Ar & Ge
 • Denetim
 • Ruhsatlandırma
 • Bilgi İşlem
 • Depo & Tedarik Zinciri
 • Mühendislik
 • Satın Alma

HANGİ FİRMA & KURUM?

 • İlaç, Tıbbi Cihaz, Biyoteknoloji Firmaları
 • İlaç Etkin Maddesi Üreticileri & Tedarikçileri
 • Yardımcı Malzeme Üreticileri & Tedarikçileri
 • Ambalaj Malzemesi Üreticileri & Tedarikçileri
 • Kontratlı Üretim & Analiz Hizmeti Sunan Firmalar
 • 3.Taraf Lojistik Hizmet Sağlayıcı Firmalar
 • Yazılım, Donanım Sağlayıcı Firmalar
 • Kalibrasyon & Kalifikasyon Hizmeti Sunan Firmalar
 • Pest Kontrol Hizmeti Sunan Firmalar
 • TİTCK Müfettiş Adayları
 • TİTCK Müfettişleri
 • Tarım & Orman Bakanlığı Denetçileri

Eğitime katılabilmek için eğitim sayfasındaki “Kayıt Ol” kısmından kayıt yapılmalıdır. Kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcılara e-mail ile bilgilendirme yapılır Eğitim ücretine; Sertifika, Eğitim dokümanları bonuslar dahildir. Sertifikalar eğitim sonunda katılımcılara Eğitmen/ Eğitmenler tarafından gönderilir. Belirlenmiş tarihler içerisinde ödemeler (KDV Dahil) peşin olarak bildirilen banka hesabına yatırılmalıdır. Ödeme dekontları info@qualityacademia.com adresine ulaştırılmalıdır. Kayıt işlemleri ödeme sırasına göre yapılmaktadır. QA Eğitim tarihinden 15 gün öncesine kadar yazılı gerekçe gösterilmeden yapılmayan ödemelerde, bildirim yapmaksızın katılımcı kaydını silme hakkını saklı tutar. Eğitim tarihinden 15 gün öncesinde yapılan yazılı iptal bildirimlerinde eğitim ücretinin % 20’si geri ödenir. Daha sonra yapılan iptallerde geri ödeme yapılmaz sadece isim değişikliği yapılır. Düzenlenecek fatura eğitim sonrasında bildirilen adrese ve bildirilen kişiye 1 hafta içinde kargo ile gönderilir. İmzalanmış form taahhüt niteliği taşımaktadır. Katılımcının eğitim tarihinde bildirilen eğitim salonunda bulunmaması (online ya da yüz yüze) fatura edilen kişi ya da firmanın sorumluluğundadır. Eğitim duyuruları, eğitimlerden 30-90 gün öncesinden yapılır. Quality Academia önceden bildirim yapmaksızın eğitim tarihi, eğitim salonu ve eğitmeninde yapacağı değişiklik hakkını saklı tutar.

Erken Kayıt

(24 Eylül 2022 tarihine kadar)

Hemen Başvur

Etkinlik Öncesi Kayıt

(28 Ekim 2022 tarihine kadar)

Hemen Başvur

Geç Kayıt

 

Hemen Başvur

1.500 USD / 1 Kişi

1.450 USD /2-5 Kişi

1.400 USD / 6 + Kişi

1.600 USD /1 Kişi

1.550 USD / 2-5 Kişi

1.500 USD / 6 + Kişi

1.700 USD / 1 Kişi

1.650 USD /2-5 Kişi

1.600 USD / 6 + Kişi

Üniversite / Devlet Kurumu / Öğrenci İndirimi

İndirimden yararlanmak isteyenler öncelikle kayıt esnasında Üniversite, Kurum, Öğrenci e-mail adresini belirtmek zorundadır.

İndirim hakkı kazanabilmek için yukarıdaki tabloda yer alan tarihler dikkate alınmalıdır. İndirim oranı 1 Kişi için % 20’dir. Katılımcı sayısının artışı indirimde herhangi bir artışa sebep olmayacaktır.

Tüm Dünyada Sertifikasyon & Akreditasyonda sadece 2 kuruluş tam yetkilidir. 

IRCA ve Exemplar Global.

Kalite Yönetim Sistemleri Denetçileri Exemplar Global’i (RABQSA) olarak bilmektedir.

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da kalite sertifikaları sunmaya başladı.

RABQSA, 2004 yılında ABD Kayıt Şirketi Akreditasyon Kurulu’nun (RAB) personel sertifikasyon faaliyetlerinin Avustralya merkezli

Quality Society of Australasia (QSA) ile birleşmesinden oluşturuldu.

Sertifikalarının Dünya standartlarındaki küresel doğasını yansıtmak için 2014 yılında ismini RABQSA’dan Exemplar Global’e değiştirmiştir.

Exemplar Global Inc., Eğitim sağlayıcılarının, daha fazla mesleki tanınma arayan bireyler için personel sertifikası sağlamasına yol gösterir, önderlik eder. Kariyer yolunuzu destekleyen kariyer yolları oluşturur. 25 yıllık sertifikasyon programları, mesleğiniz için sürdürülebilir, tanınmış bir kariyerin tasarımı, geliştirilmesi ve sunulmasında sizinle ortak olmak için bize uzmanlık sağladı. Amacımız, sektörün ne aradığına dair bilgimizle kariyer gereksinimlerinize rehberlik etmektir. Exemplar Global’de, doğru becerilere sahip doğru kişilerin doğru sonuçları verdiğine inanıyoruz.

Exemplar Global, profesyonel mükemmelliğe adanmıştır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, profesyonellerin ve eğitim sağlayıcıların sektörlerinde tanınmasına yardımcı olur. “Sınıfının en iyisi” yetkinliği için niteliklerin, becerilerin kanıtlarını sunuyoruz.İnsanların veya işletmelerin “yapabileceklerini” söylemeleri yeterli değildir, Exemplar Global yapabileceklerini “kanıtlamanın” bir yolunu sunar.

Personel Belgelendirmesi

Exemplar Global, personel sertifikasyonu yoluyla denetçilerin ve danışmanların becerilerini ve kalifikasyonlarını tanır.

Eğitim Sertifikası

Exemplar Global‘in eğitim sertifikaları, eğitimin tanınırlığını artırmaya yardımcı olur, sizlere eğitimlerimize katılarak ek faydalar sunabilir.

Sunduğumuz onaylı sertifika, sektöre bir eğitimin yetkin olduğu düşünülen eğitmenler ve sınav görevlileri tarafından güvenilir ve tutarlı bir şekilde sunulup incelendiğini kanıtlar.

https://exemplarglobal.org/

Exemplar Global, tüm Dünyada benzersiz sertifikasyon programlarını onaylayan Uluslararası bir kuruluştur.

Eğitim sonunda elde edeceğiniz Uluslararası Geçerliliğe sahip sertifika sayesinde bir çok avantajdan yararlanacaksınız.

Sertifikanızın geçerlilik süresi 3 Yıldır.

 

Bu Eğitimi Firmanız Personeli için Grup olarak almak isterseniz size özel avantajlardan yararlanabilirsiniz.

info@qualityacademia.com adresi ile iletişime geçiniz.

Detaylar

Başlangıç:
10 Kasım 2022
Bitiş:
11 Kasım 2022
Ücret:
1.500USD

Organizatör

Quality Academia
Telefon:
+905305693441
E-posta:
info@qualityacademia.com
Website:
www.qualityacademia.com