Firma İçi Eğitimlerimiz

EĞİTİM TALEBİ OLUŞTUR


KYS & Proses İyileştirme

Yıllık Ürün DeğerlendirmeKalite KültürüGMP & GDP DenetimleriSertifikalı GMP & GDP DenetçisiProblem ÇözmeKalite Risk YönetimiAB GMP & FDA Denetimleri
En İyi Değişiklik Kontrol UygulamalarıKPI & Kalite MetrikleriOperasyonel Mükemmellikİnsan HatasıSapmalar & Düzeltici - Önleyici FaaliyetlerRisk Odaklı Geri Çekme YönetimiVeri Bütünlüğü & Elektronik Kayıtlar-Elektronik İmzalar

Proses Validasyonu YaklaşımıKalite MaliyetleriYalın Altı Sigma UygulamalarıKök Neden AnaliziMüşteri Şikayetleri YönetimiGMP Eğiticisinin Eğitimi

İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamaları
İyi Dokümantasyon Uygulamaları

Steril Ürün Üretimi

Risk Odaklı Steril Ürün ÜretimiKontaminasyon Kontrolü
Proses Simülasyonu & Media Fill

Çevresel İzleme

Kalite Kontrol

En İyi Kalite Kontrol Laboratuvar Uygulamaları
En İyi Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamaları

Stabilite


Güvenlik Kodu *captcha