Online Eğitimler

• İlaç & Biyoteknoloji Endüstrileri İçin Exemplar Global Onaylı GMP Lead Auditor / 6 GÜN

SON EĞİTİMLERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN

http://www.qualityacademia.com/etkinlikler/

Exemplar Global Akredite Eğitimlerimiz

Eğitim Adı Süresi Online / Yüz Yüze Detaylı bilgi
Risk Odaklı En İyi Değişiklik Kontrolü 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı En İyi Sapmalar, Düzeltici & Önleyici Faaliyetler 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
GMP Temel 1 Gün Hepsi  Hemen Teklif İste
GMP İleri Düzey 3 gün Hepsi  Hemen Teklif İste
GMP Eğiticisinin Eğitimi  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Örnek Uygulamalar İle Kalite Risk Yönetimi 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
İlaç Üretiminde Davranışsal GMP ve Kalite Kültürü Yaklaşımları  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Kök Neden Araştırması, İnsan Hatasını Önleme Teknikleri  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Yıllık Ürün Değerlendirme ve Trend Analizleri  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
FDA, EMA, PIC/S, TİTCK Proses Validasyonu ve Yaşam Döngüsü  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Steril Üretim  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Tedarikçi Kalifikasyonu  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Teknoloji, Test Metodu, Ürün Transferi
2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Bilgisayarlı Sistem Validasyonu
2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Temizlik Validasyonu ve Yaşam Döngüsü (PDE/ADE hakkında detay)
2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
Risk Odaklı HVAC, Su, Buhar, Gaz Sistemleri Validasyonu
2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
Steril Üretimde Çevresel İzleme & Kontaminasyon Kontrol Stratejisi Belirleme 2 Gün
Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Analitik Metot Validasyonu ve Ekipman Kalifikasyonu  2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
En İyi Mikrobiyoloji Laboratuvar Uygulamaları
2 Gün
Hepsi
Hemen Teklif İste
Depo, Soğuk Odalarda Risk Odaklı Sıcaklık Haritalama  2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
GDP Kurallarına Uygun Taşıma Rotasının Belirlenmesi ve Kalifikasyonu 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
GDP Kurallarına Uygun Taşıma Araçları ve Depo Kalifikasyonu
2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Numune Alma Planları
2 Gün Hepsi  Hemen Teklif İste
Stabilite- İleri Düzey 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Fabrika Yerleşim Planı ve Tasarım Uygulamaları 3 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
21 CFR Part 11, PIC/S-TİTCK GMP Ek 11’e Göre Elektronik Kayıtlar-İmzalar 1 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Veri Yönetimi ve Bütünlüğü (Örnek Vaka Çalışmaları) 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Elemental Safsızlıklar ve İmpürite 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Shut Down Esnasında Tesis Yönetimi 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
İlaç ve Biyoteknoloji Endüstrilerinde İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC) 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
En İyi Kalite Kontrol Laboratuvar Uygulamaları 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Farmasötik KYS’ne Uygun En İyi Dokümantasyon Uygulamaları 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
İlaç ve Biyoteknoloji Endüstrileri İçin Etkin Eğitim Tasarımları 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Şikayet Yönetimi 1 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Limit Dışı & Trend Dışı Yönetim (OOS / OOT)  1 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Risk Odaklı Geri Çekmeler 1 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Başarılı Uygulama Örnekleri İle OPEX (Pfizer, Novartis, Novo Nordisk, Takeda, Abbott, Roche, Bayer) 2 Gün Hepsi Hemen Teklif İste
Tüm İç Denetçilik ve Baş Denetçilik Eğitimleri (GMP, GDP, GQCLP, Veri Bütünlüğü, Temiz Oda) 2,3,4,5,6 Gün Hepsi Hemen Teklif İste