Veteriner Tıbbi Ürünler

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili tüm işlemler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Hayvanlarda kullanılan ilaçlar ile immünolojik ürünler (aşı, serum ve in-vivo teşhis kitleri) veteriner tıbbi ürün kapsamındadır. Bir veteriner tıbbi ürünün ülkemizde piyasaya arz edilebilmesi için T.C. GTHB’nca verilmiş pazarlama iznine sahip olması ve izin almış ürünlerin de ayrıca satış izni alması gerekmektedir. Veteriner tıbbi ürünlere pazarlama izni verilmesi işlemleri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin söz konusu kılavuz gerekliliklerini yerine getirebilmesi için EMA (Europan Medicine Agency), VICH (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products), ICH (The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) kılavuzlarını dikkate alması önem arz etmektedir.

İzinli veya izin başvurusu yapılmış bir üründe yapılacak değişiklikler Bakanlıktan izinli veya izin almak üzere başvuru yapılmış ürünlerde yapılacak tüm değişiklikler Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yayımlanan aynı isimli kılavuz hükümlerine göre yapılmalıdır.